Krtek

Od r. 1999 nadační fond Krtek podporuje práci lékařů a zdravotníků kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Naší hlavní prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici a pomoc při vyrovnání se s následky léčby tohoto onemocnění. NF zajišťuje dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, vzdělávání lékařů a zdravotního personálu. Od r. 2008 podporujeme domácí hospic, tzn.kdy už onkolog konstatoval, že byly vyčerpány veškeré léčebné možnosti. Do domácího léčení zapůjčujeme polohovací lůžka, kyslíkové koncentráty atd., dostupnost lékařů 24 hodin 7 dní v týdnu. Při prudkém zhoršení stavu dítěte spolupracujeme se Zdravotnickou záchranou službou.