Karpíšek

Malování s Honzou Karpíškem
Děti i dospělí mohou společně malovat na velikém plátně s malířem Honzou
Karpíškem.
Honza má zahradu a včely a taky už je táta. Jeho obrázky mají lidé všude
možně po světě.
Vytvořit dohromady obraz může být zábava a nebo taky pečlivá práce.
Je třeba ohlídat soulad různých přístupů k barvám a energii vlastního

temperamentu. Těšíme se na společné dílo!